Organisatie

De oprichters van Stichting SAM zijn regelmatig werkzaam in Afrika. Ze maakten, in samenwerking met Afrikaanse filmmakers, onder andere de succesvolle documentaires Dusty Bin Dreams en Kippen voor KimaruSinds 2014 ondersteunen ze, op informele wijze, een klein aantal ‘Sammies’. Vanaf 2018 als officiële stichting, onder de ANBI geregistreerde Stichting e-Progress. Het team bestaat volledig uit vrijwilligers: Anne is filmmaker, Gerda is psycholoog, Coby is coach en trainer, André is financieel expert, Gert heeft ervaring in internationale ontwikkelingshulp en Odilia brengt kennis en ervaring in door haar Oost-Afrikaanse achtergrond.

Het welslagen van onze steun op lange termijn noodzaakt tot overdracht aan de lokale community. SAM heeft een uitgebreid netwerk van lokale contacten en Keniaanse mensen in Nederland die hun schouders eronder zetten. Een bijzondere vermelding verdient onze samenwerking met The Big 5 centre in Naïrobi. Het centrum, onder leiding van onze eerste Sammie Eriss Khajira, is een indrukwekkend resultaat van onze gebundelde krachten en dikwijls tevens de uitvoerende partij bij nieuwe projecten.

Stichting e-Progress – SAM

SAM valt onder de ANBI geregistreerde Stichting e-Progress. Stichting e-Progress helpt projecten van anderen te realiseren, waaronder meerdere programma’s voor kwetsbare mensen in Oost-Afrika.

Downloads