Nieuws

Bezig blijven in Corona tijd

Zoals al vaker verteld is hier en op onze Facebookpagina, is het virus ook in Afrika geland en doen de regeringen er van alles aan om het te beteugelen. Belangrijk want, zoals community worker en fotograaf Isaac (vriend van de SAM) het omschreef: “Our health care system is practically non existing”.

Onze moeders kunnen, vanwege zeer strenge lockdowns, niet werken om in hun eigen inkomen te voorzien. SAM doet haar uiterste best om dat wat in de levens van de moeders is opgebouwd niet geheel weg te laten vloeien en om de persoonlijke ontwikkeling door te zetten.

Voor Maulana hebben we een tablet weten te organiseren (foto links). Ook betalen we een klein bedrag zodat ze toegang heeft tot internet en online cursussen kan volgen. Voor Cherobon (1e jaars Auto Techniek) hebben we een stageplek in haar toekomstig werkveld weten te regelen. Daar kan ze nu al aan de slag, zodat ze toch kan blijven leren nu de scholen dicht zijn (foto rechts).

Samenwerking Loosco Fonds

Stichting Loosco Fonds Gezondheid en Welzijn heeft toegezegd te helpen met de zorgkosten voor onze moeders en hun kinderen, in heel 2020!

De moeders en hun kinderen zijn vaak ziek ten gevolge van malaria (we geven hen klamboes) en ‘eenvoudige’ tropische infecties (op huid en luchtwegen). Ook stressklachten zijn bij de moeders een factor van betekenis. Die zijn te verklaren vanuit de achtergrond van seksueel geweld en de aanhoudende strijd om te overleven. Jarenlange verwaarlozing en eenzijdige voeding, dan wel ondervoeding, zijn er de oorzaak van dat hun weerstand niet groot is. Samengevat hebben de gezinnen vaker dan gemiddeld lichamelijke en geestelijke klachten waar medisch advies of medisch ingrijpen onontbeerlijk is. Wanneer de moeders de kosten niet zelf kunnen betalen, springt Stichting SAM bij. De overweging is simpel: alleen gezonde mensen kunnen zich ontwikkelen. Dankzij het Loosco Fonds kunnen we dit blijven doen!

Bijzonder initiatief in Corona tijd

De corona crisis slaat in Afrika de ecomomisch zwakken knock-out. Zelfs voor water en een stukje zeep is geen geld. Eén van onze moeders, Eriss Khajira, heeft daarom in samenwerking met Stichting SAM en The Healthy Teeth Foundation verschillende handenwasstations in sloppenwijken in Nairobi opgezet. Hier kunnen mensen met weinig economische middelen toch hun handen wassen. Ook kunnen ze er goedkopere zeep kopen voor thuis.

Wil jij meehelpen door een gift over te maken? Doe dit onder vermelding van ‘corona actie’. Met het opgehaalde geld kan Eriss meer zeep distribueren in de sloppenwijken en een deel gaat naar ons overlevingsfonds, zodat onze moeders het hoofd boven water houden in deze crisis.

Samenwerking KS Foundation

KS Foundation heeft een hartverwarmend bedrag van € 9.117 toegezegd voor de realisatie van ons plan ‘FEMtuk’: een veilige en duurzame vervoersservice met tuktuks in Oost-Kenia. De chauffeurs zijn Single African Mothers uit ons programma.

KS Foundation stelt geld beschikbaar aan projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen. Het fonds spreekt het voornemen uit om ook op langere termijn betrokken te blijven bij het uitrollen van ons FEMtuk-platform. Wij zijn dankbaar en zien met plezier en vertrouwen uit naar een meerjarige samenwerking.

Corona ACTIE

Het Corona-virus is inmiddels ook in Afrika geland. In Kenia heeft de president gisteren (16 maart 2020) het land op slot gegooid. Oeganda en Tanzania waren dat voor het weekend al.

In Nederland is arbeidsverkorting en sociale onthouding vervelend en ontwrichtend, maar in Oost-Afrika betekent het een nog grotere ramp. Dat komt vooral door de economische kwetsbaarheid van veel mensen. De meeste mensen leven van ‘hand to mouth’. Oftewel: wat we vandaag verdienen eten we vandaag ook op…. Geen grammetje vet op de botten.

Wij adviseren ‘onze’ moeders, ondanks de oplopende financiële druk, thuis te blijven en niet in het overbelaste openbaar vervoer terecht te komen, of in de drukte van een Afrikaanse markt te opereren. De meeste van hen zijn extra kwetsbaar voor infectieziekten. Als zij ziek zouden worden, dan zou dat een ramp zijn. Niemand zal voor de zieke moeder en haar kinderen zorgen. De behandelingen zijn niet zoals hier in Nederland. Maar als zij thuisblijven verdienen ze niets. Voedsel wordt ondertussen steeds duurder. De prijzen vlogen al omhoog door een sprinkhanenplaag, maar nu vliegen ze de pan uit!

Wij willen de moeders steunen met een extra bijdrage, zodat ze veilig thuis kunnen blijven. Wil jij meehelpen door een gift over te maken? Wij zullen zorgen dat het 100% van het geld bij de juiste moeder terecht komt.

Op de radio

Floor was afgelopen zaterdag, 14 maart 2020, te gast in het radioprogramma EO-live, om te vertellen over onze stichting Sam.

Cherobon gaat naar school

Een prachtige dag. Cherobon is begonnen met haar opleiding tot automonteur. V.l.n.r. Cherobon sleutelt aan een wiel; Cherobon haalt een motorblok uit elkaar; Cherobon en haar klasgenoten.

Oude computers worden automonteur

Voordat een van onze SAM-vrijwilligers op reis gaat naar Afrika plaatsen we vaak een bericht op onze socials. Dan vragen we ‘vrienden’ om goede en gebruikte telefoons en computers. Deze van groot belang voor de communicatie tussen ons hier en de moeders daar. Soms verkopen we ze en betalen met de opbrengst school- en ziektekosten. Deze keer kwam zo’n oproepje via via terecht bij Onno en Leo van I-ConnecT, een dagbestedingsproject, van GGZ-NHN. Resultaat! Of ik een pallet kon regelen voor de vele tientallen computers die zij over hadden. Stichting Sam heeft de computers aan een recyclende opkoper kunnen verkopen. Dat leverde een mooie opbrengst waardoor een van onze moeders een week later naar school kon gaan om haar lang gekoesterde droom in vervulling te kunnen laten gaan: automonteur worden. We halen de ‘aanhalingstekens’ bij vrienden weg. Onno, Leo en alle andere bij I-ConnecT, dank lieve VRIENDEN!

Ook vriend worden? Neem contact op. Dan vertellen we je hoe dat kan.

Donatie van de Wereldwinkel in Schijndel

De Wereldwinkel in Schijndel doneert € 3000 waarmee we, samen met St. Paint the Future en St. Booksteps, een bibliotheek kunnen opzetten in Oeganda. De bibliotheek wordt door één van ‘onze’ moeders gerund. Deze moeder is een jonge vrouw met een pittig verleden van ernstige armoede en mishandeling. Ze heeft drie kinderen die ze moet onderhouden. Eén van haar kinderen heeft de tekening hieronder gemaakt, van kinderen met boeken in hun handen. Hetty van der Linden van St. Paint the Future gebruikt de tekening als basis voor een kunstwerk, dat in de Wereldwinkel komt te hangen.

Totaalbedrag uit Hoedekenskerke bekend

Alle Decemberacties hebben bij elkaar opgeteld een geweldig bedrag van € 1363,20 opgeleverd. Het totaal bestaat uit geld dat is opgehaald met de banketstavenacties, de kerstworkshop, die diaconie van de Protestante kerk uit Hoedekenskerke en… Luca heeft er dit jaar weer voor gezorgd dat de collecte van de carnavalsmis in Kwadendamme naar ons goede doel mocht (op de foto hieronder de kerk). We willen Luca en zijn ouders, Hanny en Jan en de hele kerkelijke gemeente Hoedekenskerke enorm bedanken voor hun inzet.

2020: Geef Liefde Door!

Bij SAM worden we gedreven door het grote onrecht dat we zien bij m.n. alleenstaande moeders in Afrika. Maar dat deze vrouwen slachtoffer zijn betekent totaal niet dat ze zielig en onthand blijven. Krachtig staan ze op en
werken aan zichzelf en hun omgeving. In 2020 willen we het Geef-Liefde-Door principe verder uitbouwen. We dagen ‘onze’ moeders uit: word zelfstandig en geef de liefde die jij ontving uit Nederland door aan anderen op je pad. Dat behoeft bij ‘onze’ moeders maar weinig aansporing. Zo vangt een moeder, zelf slachtoffer van verkrachting, nu een meisje op dat vanwege de afwezigheid van haar moeder door vader en ooms bedreigd werd. Een andere moeder bracht vorig jaar uit haar winkeltje, dat ze met onze hulp opzetten, elke week verse groente en fruit naar een nabijgelegen shelter waar kinderen wonen die ontsnapten uit de klauwen van mensenhandelaars.

Kerstworkshops

We kregen fantastisch bericht uit Hoedekenskerk:

“Verdeeld over middag en avond kwamen er 23 deelnemers naar de kerstworkshops. Veel groen: mos, takken van allerhande soort, rozen, appeltjes, eucalyptus…heerlijke natuurgeuren vermengd met koffiegeur. Opbrengst na aftrek van kosten: € 260,- voor de Sammies. Zo’n workshop dient het doel, voor de Sammies, maar ook ons als dorp(sgenoten): gezelligheid, contact, hulp, ontspanning, afleiding. Die winst is voor ons als dorp. Een prachtig neveneffect. Voorlopig hebben we (zonder dollen) woensdag 1 april als datum voor de Paasworkshops gepland.”

Brief van Kemunto

De dochter van Kemunto heeft een hersenafwijking. Daardoor heeft ze regelmatig epileptische aanvallen. We helpen Makena en Kemunto met financiële middelen om naar de juiste artsen te kunnen. Binnen ons vrijwilligersteam hebben we een ouder die zelf met deze situatie bekend is. We konden haar begeleiden en kalmeren in een periode met veel aanvallen en brachten haar in contact met de maatschappelijk werkers van een stichting in Kenia die haar verder ondersteunen. Kemunto schreef ons de volgende brief:

Hi Am Kemunto, mom to Makena. Would like to tell a short story concerning Makena’s condition. Makena’s condition [is] okay. She’s epileptic since 2015. Have been having difficulties ‘till today. Okay, it was like two weeks ago, she have been having seizures. This was the worst seizure [I] have experienced. She has been in and out of hospital.
I was in panic, just fed up wondering why my daughter was facing all this. Have been asking myself why am facing all this problems. Was so stressed. Just in tears when I see my daughter in such condition, yet I can’t help her. It really pains.
So after sometime, I decided to ask if the foundation can help me for a treatment and the foundation simply gave me a great and wonderful support. I appreciate so much for saving me and my daughter.
At the moment for sure I feel happy, relaxed, am not in panic anymore. Am just hoping that one day my daughter will be free from the seizures. She’s under medication for now. Thanks and so much regards.

Hatem geslaagd voor zijn basisschoolexamens

De kerkelijke gemeente van Hoedekenskerke betaalde drie jaar lang het schoolgeld van Hatem. Afgelopen maand had hij zijn eindexamens, vergelijkbaar met de Nederlandse CITO-toets. Een fantastisch bericht van een trotse moeder bereikt ons vandaag: “Result are out, Hatem in one of the top performers in Kenya with 406 max. This means he will get a good School. Ohh I am so greatful to you all and to God. He was the 2nd in a class of 50 students with a deference of 6 points.”

Imbande opent ook een bibliotheek

Stichting SAM zet samen met Stichting Booksteps nog een bibliotheek op, ditmaal op het platteland van Oeganda. Zo helpen we Imbande, een Single African Mother, aan een baan en heel veel schoolkinderen aan een opleiding. In tegenstelling tot de bibliotheek van Eriss ligt deze bieb in een klein dorp waar veel kinderen (en moeders) wonen die niet naar school gaan. Dat Imbande deze bibliotheek runt is extra bijzonder, omdat ze zelf nooit de basisschool heeft afgerond maar zichzelf leerde lezen. Ondertussen verslindt ze boeken. De bedoeling is dat we er een klein ‘kantoorboekhandeltje’ voor pennen en schriftjes, plakband e.d bij gaan opzetten om een inkomen voor Imbande te genereren, zodat ze haar eigen kinderen naar school kan laten gaan.

Deze foto’s werden gemaakt op een van de eerste dagen dat de bieb open was. Imbande links onder in het midden.

Cherobon wil automonteur worden

Cherobon is een tweede ‘frontrunner’ in project FEMTUK (zie vorige post). Zij wil geen chauffeur, maar onderhoudsmonteur worden. De opleiding is in Nairobi en duurt 12 maanden. Wie helpt haar deze droom waar te maken? (Beelden zijn door vrijwilligers van de stichting gefilmd tijdens hun vooronderzoek).

Toekenning Stichting Van Helden Tucker

Maulana is begonnen met haar rijlessen. Ze slaagde met vlag en wimpel voor haar stage. Stichting Van Helden Tucker zegt toe (een deel van) een tuktuk te betalen, als ze zometeen klaar is om de weg op te gaan.

We beschouwen dit als een ‘pilot’ en zien Maulana als onze ‘frontrunner’. We zullen bij positief resultaat en voldoende middelen in 2020 verder bouwen aan het FEMTUK plan.  De grote droom met FEMTUK is om, langs de kust bij Mombasa, een samenwerkingsverband tussen zelfstandig opererende moeders te beginnen in het leveren van vervoersdiensten in de Tuktuk. 

Eriss begint een bibliotheek

Eriss runt, dankzij de hulp van SAM, een centrum in de sloppenwijk van Nairobi waar filmpjes gemaakt worden met kinderen uit de buurt. Dankzij een samenwerking met Booksteps heeft ze nu ook een bibliotheek aan het centrum toegevoegd, waar kinderen na school naartoe komen om huiswerk te maken als ze zelf geen boeken hebben. Er is altijd een vrijwilliger aanwezig om de lesstof nog eens met de kinderen door te nemen. De kinderen hebben zelf het initiatief genomen om een boekenclub te beginnen, waarin ze fictieve boeken bespreken.

Toekenning Hoeve Zadoks fonds

Maulana uit Mombasa, Kenia. Letterlijk berooft van alles wat ze had troffen we haar en haar 4-jarig zoontje, Adams, in volledige wanhoop op straat. En ook al hadden we vanwege gebrek aan geld eigenlijk een ‘opname stop’, we konden niet anders dan de helpende hand te reiken. We vonden en betaalden een huurwoninkje voor haar, kochten de benodigde huisraad en ontdekten dat ze heel graag ‘iets in de transportsector’ wil doen. 

Het Hoeve Zadoks fonds zei toe een deel van de kosten voor de tuktuk-rijopleiding voor zijn rekening te nemen. De kans op een baan na het afronden van de opleiding is zeer groot. We deden marktonderzoek en concludeerden dat veel vrouwen henzelf en hun kinderen het liefst door vrouwen vervoert zien. Toch is het niet voor de hand liggen voor een Keniaanse vrouw om zo’n opleiding te volgen. Wij geloven er wel in.