Nieuws

Tienermoeders 22/23 krijgen hun certificaat

We schreven eerder dat de Wierda Baas Stichting besloot het programma nog enkele jaren financieel te ondersteunen. Eriss begon het programma met twee onderdelen: het tienermoeders programma en een preventieprogramma waar zowel meisjes als jongens bij betrokken worden. Twee programma’s tegelijk bleek te hoog gegrepen en het preventieprogramma is tot nader orde geschrapt.
De beroepsopleiding die de tieners mogen volgen, is enorm bij hen in de smaak gevallen. Zij sloten het programma af met een feestje!

Bouwen in Oeganda

Wanjiku in Oeganda is besmet met het Aidsvirus en daardoor verre van gezond. Dankzij de familie Visscher, haar vaste sponsor, kan zij de noodzakelijke medische hulp betalen en houdt zij het hoofd hoog. Helaas zit het haar absoluut niet mee. Er is een hoop te doen geweest om het stukje land dat zij had gekocht en waarop zij een huisje had gebouwd. Omdat de man die haar de grond verkocht daartoe niet het recht had, eiste de rechtmatige eigenaar het terug. Wanjiku kon niet anders dan akkoord gaan met zijn eis en op advies van de juridisch adviseur gebeurde dit met gesloten beurzen. De eiser laat op een gelijkwaardig perceel een huisje bouwen waarna beide percelen van eigenaar zullen wisselen.

Kip kip kip

De kippen opfok verloopt naar wens. Lencer gaat al voor de derde keer 200 kipjes kopen. Die fokt zij op en na 6 weken slacht zij de dieren alvorens ze te verkopen. Om het winst te maximaliseren bewaart zij de koppen en ingewanden om die afzonderlijk aan omstanders te verkopen. Desondanks blijkt de opbrengst niet voldoende om in haar levensonderhoud te voorzien. Met nog 100 kippen per keer extra zou de armoede voorbij zijn. Maar dan moet er ook een kippenhok bij gebouwd worden waar zij uiteraard geen geld voor heeft.
SAM heeft een sponsor gevonden om dit mogelijk te maken. Op advies uit het Barneveldse, waar men uit ervaring weet wat de gevolgen zijn van kippenziekte op het bedrijf, heeft Lencer het nieuwe hok op de grootst mogelijk afstand van de andere onderkomens geplaatst. Zij heeft ook het advies gekregen héél hygiënisch te werk te gaan. Waarvan acte vanuit Kenya en nu maar duimen…

Klein wonder

Ze is hoogzwanger, heeft een huurachterstand en slaapt op het strand. Zij heeft via via over SAM gehoord en spreekt een vrijwilliger van onze stichting die daar op bezoek is aan. Die nodigt haar uit voor een kop soep en een broodje. Ze krijgt namens SAM ook nog een bedrag om de huur te betalen waardoor ze weer een dak boven haar hoofd heeft. Na rijp beraad gaat SAM aan de slag om een sponsor te vinden die haar medische kosten en de eerste levensbehoeften de eerste drie maanden na de bevalling wil betalen. Wij vonden die in Lunteren waar een van de andere SAM vrijwilligers een collecte in de Maranatha kerk mocht houden.

Onderwijs voor Kinderen

Een stichting die ‘Gezondheid en Onderwijs voor Kinderen’ als missie heeft, betaalt een jaarlang het schoolgeld van de kinderen van de Sammies in ons programma. Zo kunnen de kinderen hun eigen toekomst (weer) vorm geven. Hierboven tussentijdse rapporten van drie kinderen. De een komt beter uit de verf dan de ander maar over het algemeen doen zij het goed op school. Zij zijn zonder uitzondering ontzettend blij zijn dat ze kans krijgen om naar school te gaan.

Hoedekenskerke kerstactie

Smullen maar!

In Hoedekenskerke sloeg men de handen in een om voor het goede doel zoveel mogelijk kerstbanket te verkopen. Daardoor hebben een heleboel particulieren en medewerkers van Lamb WestonMeijer uit Kruiningen (wereldwijd één van de leiders op het gebied van bevroren aardappel producten) kunnen smullen van banketstaaf/krans. De opbrengst was 2240 euro! Stichting Sam mag dat geld gebruiken om de Sammies in ons programma verder ondersteunen. Wij danken allen die hier een steentje aan bijgedragen hebben.

Start kippenfarm

Lencer (39) heeft twee dochters (20 en 3 jaar; de jongste is door Lencer geadopteerd) en twee zonen van 14 en 16 jaar. Lencer heeft een traumatisch verleden. De vader van haar kinderen misbruikte haar jarenlang tot hij haar met de drie kinderen op straat zette. Lencer kreeg een piepklein bedragje mee, nét genoeg om een even piepklein stukje land te kopen (zonder title-deed uiteraard). Met kleine handeltjes wist zij het gezin op de been te houden maar nu leveren die te weinig op om de kosten te dekken. Regelmatig is er te weinig eten en schoolgeld is er helemaal niet meer.

Lencer wilde graag kippen opfokken om daarmee uit de armoede te komen. SAM heeft een sponsor gevonden die Lancer een startkapitaaltje verschafte. Met dat geld knapte zij een oud hok op en kocht 110 kuikens. Die brengt zij groot om ze als vleeskippen aan restaurants te verkopen. De eerste bestelling van 60 kippen is al binnen!

Cherobon  is geslaagd!

Wie kent haar niet? Cherobon is in opleiding voor het beroep automonteur. Zij gaat er helemaal voor en ging niet alleen op voor het ‘kleine’ rijbewijs voor personenauto’s maar ook voor het ‘groot’ rijbewijs voor de vrachtwagen. Zij is voor beide geslaagd. Hoog tijd voor een feestje!!

Teenmums care ánd prevention of pregnancies

De resultaten van de pilot van het tienermoeders programma zijn bemoedigend. Daarom besloot de Wierda Baas Stichting het programma nog enkele jaren financieel te ondersteunen. Het programma bestaat uit twee onderdelen. Deel 1 is het teen mum care programma waaraan elk jaar 15 tienermoeders meedoen. Deel 2 is gericht op preventie van ongewenste zwangerschappen. Eriss en de vrijwilligers van Big Five Centre betrekken daar zowel meisjes als jongens bij.
De tienermoeders van een eerdere jaargang worden ambassadeurs voor het preventieprogramma. 

Voorkomen is beter dan genezen. Het ontluisterende bericht in de Kenyaanse media ondersteunt deze gedachte.

Tuktuk struggle

Chebet en Maulana in Mombassa kregen na het behalen van een rijbewijs en het bemachtigen van de benodigde vergunningen, vorig jaar ieder een tuktuk. Vol goede moed gingen zij de straat op. Helaas zat/zit de tijdgeest hun niet mee. Door Covid kromp de opgebouwde klantenkring gestaag. Nu het sociale leven weer een beetje op gang komt, zitten we midden in een energiecrisis. Dan ben je pechvogel of spekkoper: de chauffeur die moet tanken is de pineut en de pomphouder slaat zijn slag. Eerst dokken, dan tanken en dan de brandstof afrekenen. Maar beide moeders blijven kranig hun best doen om als tuktuk chauffeur de kost te verdienen.

Boerin in Oeganda

Wanjiku heeft in Oeganda een stukje grond. Zij heeft het onkruid vrij gemaakt en in gezaaid. Maar zij is geboren met HIV/AIDS en wordt zienderogen zwakker. Nu is zij te zwak om te oogsten. Het zou wel érg zuur zijn als na al haar inspanningen de oogst verpietert. Daarom heeft SAM geld overgemaakt om hulpkrachten te betalen. Wanjiku heeft de geoogste mais en bonen kunnen verkopen. Dankzij dit buffertje kan zij nu een pauze inlassen om weer op krachten te komen.

Een dak boven je hoofd

Vers van de pers
SAM heeft een sponsor gevonden voor drie moeders in ons programma die de eerste stappen hebben gezet op weg naar een beter leven. Dat betere leven begint met het verkrijgen van een eigen dak boven het hoofd. Dankzij de gulle gift van de sponsor kunnen zij de volgende stap zetten. Ik stel de moeders aan u voor:


Leren
Modesta is 32 jaar, is in barre armoe geboren en getogen, is geen dag naar school geweest en kon lezen noch schrijven. Om in hun levensonderhoud te voorzien verkoopt zij wat er voorhanden is op straat. Het is nooit genoeg voor eten en een dak boven hun hoofd. SAM besloot haar de helpende hand toe te steken. Het plan is eenvoudig genoeg: 12 maanden naar school om te leren lezen en schrijven en daarna een kleine business opzetten.

Model-leren
Judy woonde op een vuilnisbelt in Naïrobi. Ze is 21 jaar oud, drie turven hoog en een veelbelovend mediatalent. Judy is de kleinste van het stel maar heeft ontegenzeglijk de grootste plannen. Het is haar grote droom in de media te werken en anderen te inspireren tot een beter leven. Judy wil zich inzetten voor andere jongens en meisjes uit de sloppenwijken. Zij ziet voor zich: een modellenbureau voor de slumjongeren en een Youtube serie. Daarin wil zij geslaagde Kenyanen als rolmodel portretteren om leeftijdgenoten te inspireren ook de weg naar succes te bewandelen. Want Obama zei tijdens zijn bezoek aan zijn vaderland Kenia: ‘Yes we can! en we moeten zelf de context creëren om de mogelijkheden die er zijn waar te maken.’ Om dit ambitieuze plan waar te maken heeft zij nog een camera, een statief en een laptop nodig.

Schoenverkoop
Stella begon met een kleine investering van SAM een marktkraampje waar zij schoenen verkocht. Het ging heel goed maar het leverde niet genoeg op voor haar en haar dochters om van te leven. Toen zij de kans kreeg om een kleine winkel inclusief de inventaris over te nemen, aarzelde Stella geen moment. Zij heeft het assortiment uitgebreid met ondergoed, sokken en wat beauty spul. Maar het levert nog niet genoeg op om woonruimte te huren. Zij slaapt ’s nachts dan ook in de winkel. Illegaal dat is duidelijk.
Stella denkt in oplossingen. Zij ziet in haar winkeltje ruimte voor uitbreiding van het aanbod. Zij wil die ruimte verhuren aan een nail- en hairstylist. Dat levert haar huurinkomsten op waardoor een eigen dak boven het hoofd tot de mogelijkheden behoort. SAM wil helpen bij het creëren van de context waarin dit allemaal mogelijk is.

Keniaaanse Odilia in het SAM team

Odilia Wentzel-Okonga is een belangrijke nieuwe vrijwilliger bij SAM. Odilia is in Kenia geboren en woont sinds haar huwelijk in Nederland. Zij zet zich al lange tijd in voor alleenstaande Afrikaanse moeders en is de ideale schakel tussen de Nederlandse en Oost-Afrikaanse cultuur. Over onze moeders zegt ze: “Alleenstaande moeders hebben het in Kenia heel zwaar. Ze zijn onbeschermd en in sommige gemeenschappen worden ze zelfs als verstotenen behandeld. Dit zijn de aller kwetsbaarste mensen in de samenleving. Alles wat hen een beetje kan doen glimlachen is meer dan de moeite waard. Letterlijk.”

Mwamba widows

Bonen en maiszaad

Odillia, vrijwilliger van SAM, is betrokken bij de Mwamba Widows, een groep weduwen uit het dorp Mwamba in West-Kenia. Het is een officieel geregistreerde zelfhulpgroep die streeft naar sociale en financiële ontwikkeling van haar leden. Het doel van de weduwengroep is om zelfvoorzienend te worden. De vrouwen willen dit bereiken door mais en graan te verhandelen, meerwaarde aan het graan toe te voegen door vóór de verkoop het graan te malen en tenslotte -de grote droom- door een bakkerij op te zetten.
De moeders/weduwen sporen elkaar aan om ieder 2 euro per maand te sparen en van het spaargeld gezamenlijk bonen en maïs te kopen. Zij kopen vlak na de oogst als de prijs het laagst is en verkopen als de prijzen stijgen. Zij zoeken sponsors voor de volgende grote oogst aan het eind van het jaar.

Aansluiting is een economische voorwaarde.

Voor ‘onze moeders’ in Kenia zijn we op zoek naar goede (gebruikte) telefoons (kleine schades geen probleem). Binnenkort gaat er iemand van onze stichting heen. Neem contact met ons op zodat je ze aan ons kan overdragen. Dan geven we ze een nieuwe en belangrijke bestemming!
Bovenstaande was de oproep op FB en dit was het resultaat:

Een vrijwilliger van SAM heeft ze allemaal nagekeken/gerepareerd. Inmiddels zijn ze in Kenia en zijn er weer een aantal moeders ‘aangesloten’. Dank aan alle lieve gevers!

Kip Flora

Er is niet veel voor nodig om een hele familie blij te maken. Een vrijwilliger van SAM bezocht Dandora, een van de sloppenwijken van Naïrobi (zie film Dusty Bin Dreams https://www.youtube.com/watch?v=7Y8Zqx47pOY ). Hij ontmoette daar een familie waarvan de voeding zelfs niet aan de elementaire elementen van de schijf van vijf voldeed. Om hen een klein stukje op weg te helpen kocht hij een kip voor hen.

En nu maar hopen dat de haan van de buren iets met Kip krijgt. Dan volgen er misschien nog een paar kuikens!

De kinderen gaan weer naar school!

Ondanks de Corona lockdown kregen de meeste kinderen toch onderwijs. Via internet of anderszins. Nu is in Kenia en Oeganda is de lockdown opgeheven en zijn de scholen na lange tijd weer open.

Imbande in Oeganda is blij: de bouw van library en huis vordert gestaag.

A dream came true: naar school!

Het is alsof een droom werkelijkheid wordt als de teenmums zich en masse inschrijven bij een instituut voor beroepsopleidingen zoals bakker, kapper, informatica en monteur. Big Five gaat hier samenwerken met een lokale organisatie die beroepsopleidingen aanbiedt voor de armen, zodat alles onder één dak en dicht bij Kanguruwe Slum is. De teenmums zullen daardoor geen vervoerskosten hebben.
De dames kregen direct een rondleiding. De meiden zijn dolblij en staan te trappelen om te beginnen!
Eriss van Big 5 centre schrijft:  “I would like to take this opportunity to thank you, the entire team of SAMS and the Wierda-Baas Foundation for walking with us through the pilot of this project. It was our first time to handle this and you made it easier for us. You have no idea how you have transformed the lives of this girls.”